Resum de la reunió de Consell Escolar, celebrat el passat 5 de Novembre  de 2014, a les 18h a la Biblioteca del Centre.

 

Ordre del dia:

 

· Lectura i aprovació de l’acta anterior.

 

Es llegeix l'acta anterior i s'aprova sense cap esmena.

 

·Proposta aprovació Programació General Anual de Centre.

 

Es proposa l'aprovació de la Programació General Anual de Centre. Tos els membres del Consell Escolar han rebut prèviament aquest document per tal de poder-lo llegir i revisar detingudament. També s'ha adjuntat el desplegament que ha fet cada cicle per complir amb l'objectiu per la millora dels resultats acadèmics.

En la Programació General Anual de Centre es distingeixen dues grans parts: la primera part que conté els objectius generals de centre on es desenvolupen les intencions i les actuacions que s'estan portant a terme i la segona part on es descriuen tots els aspectes organitzatius i de funcionament del centre.

Com a novetats es destaca que per normativa s'ha implementat a 1r, 3r i 5è una nova àrea, l’àrea d’educació en valors socials i cívics, que suposa una hora setmanal de classe i que serà avaluable.

També és novetat que l'avaluació diagnòstica amb proves de competència lingüística i matemàtica que s'havien realitzat a 5è a partir d'ara no es realitzaran a 5è sinó a 3r.

L'auxiliar de conversa d'anglès que aporta l'AMPA està funcionant molt bé, ha tingut molt bona rebuda. Està treballant al 5 è i al 6è, quatre hores setmanals i estarà de mitjans d'octubre fins Setmana Santa. 

 

 

·Programa reutilització llibres de text.

 

El departament d'Ensenyament  ja fa anys que no dedica cap partida a la sociabilització de llibres de text, el centre porta molts anys aguantant els mateixos llibres i aquests estan ja en molt mal estat. Enguany tocarà reposar els llibres de reutilització. Quasi la totalitat de l'alumnat segueix el programa de de reutilització de llibres de text del centre.

La representant de l'ajuntament ja va comentar al Consell Escolar passat que possiblement l'Ajuntament pugui aportar alguna quantitat de diners per subvencionar una part del programa de reutilització de llibres.

 

 

·Menjador escolar.

 

L'AMPA exposa que hi ha 58 alumnes fixes domiciliats, d'aquests 19 són de 3 dies fixes i 39 que son fixes de cada dia.

Es fa una valoració molt positiva de les festes que es fan al menjador ja que el nombre de participant és molt elevat, fet que fa necessari distribuir la festa en dies diferents segons els cicles.

El cuiner va estar de  baixa, es va cobrir la baixa amb una persona de la que es van rebre moltes queixes i que no va continuar al centre. Actualment ja torna a estar el Francisco a la cuina.

 

 

·Delegats/des de classe.

 

Amb la intenció de fomentar la cooperació família-escola s'ha afegit la figura de pares i mares delegats/des d'aula.

Es va convocar una reunió el passat  dimarts 28 d'octubre on es va explicar el funcionament d'aquesta nova xarxa de comunicació entre l'escola, els representants dels Consell Escolar, els delegats/des i les famílies.

El centre ha assignat una adreça de correu electrònic als delegats/des d'aula i als representants del  consell. La idea és que per mitjà del correu electrònic es potencii la comunicació família-escola.

Els representants del Consell Escolar hauran de difondre per mitjà dels pares/mares delegats els temes tractats al Consell Escolar, per altra banda, hauran de recollir aspectes que les famílies vulguin fer arribar al Consell Escolar.

 

 

·Informació junta de l'AMPA.

 

Enguany renova la junta de l'AMPA, han entrat set persones noves que configurarn la nova junta de l'AMPA.:

 

Presidenta

 Esther Marmaneu

Vice-presidenta

 Anna Bosch

Secretària

 Fina Bergalló

Tresorera

 Imma Homs-Prochazka

Vocal 1

Vanesa Peña

Vocal 2

Alicia Mata Andreu

Vocal 3

Tatiana Bobeica

Vocal 4

Mari Carmen Riquelme Cutillas

Vocal 5                     

Vocal 6

Neus Hernandez Calvet         

Rahma Mrini

 

Pel que fa a les activitats extraescolars les que han tingut més èxit són el Robotix i l'anglès.

S'ha detectat que el mes de desembre tot i que les famílies continuaran pagant la quota mensual d'anglès hi haurà pocs divendres que es realitzi l'activitat. S'està valorant la possibilitat d'allargar les sessions un quart d'hora per compensar els dies de festa.

Pel que fa a la possibilitat de coordinar activitats extraescolars amb l'escola Arrels i Sant Domènech no hi ha hagut cap activitat que finalment s'hagi fet de manera conjunta amb les altres escoles.

 

 

 

· Renovació Consell Escolar.

 

Com tots els anys parell, enguany toca renovació de la meitat dels membres del Consell Escolar.

Pel que fa al sector del pares s'ha de cobrir una vacant.

Pel que fa al sector de mestres s'han de cobrir tres vacants.

La presidenta del Consell agraeix la col·laboració a tots els membres que cessen la seva representació.

S'ha repartit una circular a les famílies informant del calendari d'aquest procés. S'anima a les famílies a presentar candidatures, el termini per presentar-se és del 4 al 14 de novembre.

El 27 de novembre seran les eleccions i el 10 de desembre es constituirà el nou Consell.

 

 

·Informacions diverses.

 

Enguany s'ha jubilat la mestra Maite Salvador.

L'any passat a final de curs es va jubilar el Ferran de consergeria, de moment, fins que no surti la plaça definitiva,  hi ha la Maria Josep treballant en aquest lloc.

 

S'agraeix la col·laboració de la brigada municipal en les tasques que han realitzat durant aquest mes de setembre. S'han pogut realitzar moltes millores a l'edifici que feien molta falta.

S'han canviat els radiadors de l'escola, fet que ha optimitzat considerablement el rendiment del sistema de calefacció del centre.

S'ha decidit que per qüestions de seguretat les festes de Nadal i de Sant Jordi que l'escola celebra juntament amb les famílies no es realitzin a la Societat la Margaridoia sinó que es realitzin al pavelló Municipal. Tot i que l'espai pugui ser més desangelat es guanya pel que fa a l'aforament.

 

 

·Torn obert de paraules.

 

Els representats dels pares exposen la preocupació d'algunes famílies pel que fa a la seguretat vial sobretot a les entrades a l'escola. 

La representant de l'Ajuntament traslladarà aquest tema a la policia local perquè en faci un estudi.