Resum de la reunió de Consell Escolar, celebrat el passat 10 de Desembre de 2014, a les 18h a la Biblioteca del Centre.

 

Ordre del dia:

 

1- Lectura i aprovació de l'acta anterior.

 

Es llegeix l’acta anterior i s’aprova sense cap esmena.

 

2- Constitució del nou Consell Escolar.

 

La presidenta dóna la benvinguda als nous membres del Consell Escolar: Elisabet Domènech, Santitos Muñoz i Rubén Mocholi del sector mestres i Agustín Carmona del sector pares .

La participació de les famílies a les eleccions del Consell Escolar continua essent baixa, enguany no ha arribat al 20% .

S’exposen les noves funcions que té el Consell Escolar amb l’aplicació de la LOMCE que el fa més consultiu que no pas decisori. En essència la nova funció del Consell Escolar serà el debat, la comunicació i valoració.

 

Es constitueix la Comissió Permanent:

 

 Directora: Teresa Sadurní

 Cap d’estudis: Mercè Estradé

 Secretari: Jordi Gallego

 Representant sector pares: Joan Llenas

 Representant mestres: Santitos Muñoz

 

Es constitueix la Comissió Econòmica:

 

 Directora: Teresa Sadurní

 Secretari: Jordi Gallego

 Representant sector pares: Nieves Porcar

 Representant mestres: Rubén Mocholi

 Representant de l’Ajuntament: Filo Martínez

 

Es dóna per constituït el Consell Escolar per els següents dos anys.

 

  •  Directora: Teresa Sadurní
  •  Secretari: Jordi Gallego
  •  Cap d’estudis: Mercè Estradé
  •  Representants sector pares: Agustín Carmona, Marta Girona, Joan Llenas, Montse Nogué i Nieves Porcar.
  •  Representant de l’AMPA: Esther Marmameu
  •  Representants sector mestres: Elisabeth Domènech, Rosalia Griñó, Carme Martín, Rubén Mocholi, Santitos Muñoz i Noemi Serra.
  •  Representant del sector PAS: Mati Sances
  • Representant de l’Ajuntament: Filo Martínez

 

 

3- Informacions diverses.

 

A finals de novembre s’ha resolt totes les beques de menjador, totes són del Consell Comarcal i algunes estan complementades per la fundació Educo de l’entitat Intervida, altres per la Creu Roja i altres per l’Ajuntament.

Aviat es resoldrà la convocatòria per la tria de la persona que ocuparà la plaça de consergeria, començarà al mes de gener. L’ajuntament crearà una borsa de conserge d’escola per cobrir possibles baixes diferenciada de la borsa de conserges que ja disposa.

Tot i que la proposta era fer totes les funcions de l’escola al pavelló municipal, s’ha valorat que la funció dels pastorets no resultaria bé en aquest espai. Finalment, es continuarà fent a la societat La Margaridoia i per poder resoldre el problema de l’aforament i complir amb la normativa de seguretat es farà en dos torns: a les 9 h tota la línea A i a les 11 h tota la línea B.

Sant Jordi, si fa bon temps es continuarà fent a la pista de l’escola.

 

 

4- Torn obert de paraules.

 

La representant de l’AMPA exposa que l’empresa de l’extraescolar de Robotix demana fer una mostra a les famílies dels treballs dels nens i nenes. Es decideix que serà el proper dijous 18 de desembre a les 17:45 h al vestíbul de l’escola.

La representant de l’Ajuntament informa que el proper dilluns vindran els de la brigada municipal per acordar amb l’escola la ubicació de la taula de ping-pong.