Resum de la reunió de Consell Escolar, celebrat el passat 11 de febrer de 2015, a les 18h a la Biblioteca del Centre.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

Es llegeix l'acta anterior i s'aprova sense cap esmena. 

2. Valoració i aprovació del pressupost 2015. 

Es presenta el pressupost per l'exercici 2015 i s'aprova. 

3. Informacions diverses

3.1. Preinscripcions . 

Ja s'ha publicat el calendari de preinscripcions pel curs vinent, seran del 10 al 17 de març. Les tres escoles del municipi s'han posat d'acord per no coincidir en la jornada de portes obertes. A l'escola es farà el dia 3 de març, consistirà en una reunió informativa a les 17 h i després les famílies que ho desitgin podran visitar les aules del parvulari.

L'anunci d'aquesta jornada es porta a la llar d'infants i també es fa públic als plafons de l'escola. 

Els barems seran els mateixos que l'any passat. 

Es demana a la representant de l'Ajuntament si poden fer arribar com cada any la previsió del padró. 

3.2 Delegats/des de classe

Tot i que ha costat molt recollir els emails, actualment la majoria de les famílies ja han fet arribar la seva adreça de correu electrònic. 

Es farà una última insistència a les famílies que encara falten. 

La tendència serà donar la informació via correu electrònic. Les famílies que no tenen correu o no saben gestionar-lo seran tingudes en compte. 

El dia 25 de febrer a les 19 h a la biblioteca de l'escola es farà una reunió amb tots els delegats, l'AMPA i alguns pares representants del consell escolar per tal d'establir aquesta nova xarxa de comunicació famílies-escola. 

El dia 4 de març a les 19 h a la biblioteca del centre hi haurà assamblea de l'AMPA. 


3.3 Calefacció

La nova instal.lació de calefacció no acaba de funcionar bé. Es demana a la representant de l'Ajuntament que s'agilitzi la reparació. 


3.4 Neteja

L'escola no està satisfeta amb el servei de neteja, hi ha hagut canvis en el personal i l'estat de netedat de les aules no és el que era anteriorment. El subministrament de material és molt escàs. Tot i que s'ha fet una trobada amb la supervisió els problemes no s'han solucionat. La direcció considera que falla la supervisió per part de l'empresa. 


3.5 Taula de ping-pong

Encara no s'ha posat la taula de ping-pong al pati perquè tindrà una nova ubicació i cal pavimentar primer. 


3.6 Socialització de  llibres

Enguany tocarà canviar tots els llibres socialitzats de cicle mitjà (català, castellà i medi) i s'ha de preveure que l'any vinent s'hauran de canviar els de cicle superior ( medi i català). El centre disposa de diners que ha anat estalviant amb previsió per aquesta finalitat juntament amb la subvenció de l'Ajuntament.  

4. Torn obert de paraules

El sector de pares es queixa de les aglomeracions que es formen a la sortida, sobretot a la porta de primer a quart. 

Es fa també una valoració de la festa de Nadal. S'explica que els responsables de la Margaridoia no van voler obrir el pis de dalt per qüestions d'aforament. Això va agreujar el problema d'aglomeracions dels pares en el canvi de torn. 


* En acabar el consell es reuneix la comissió econòmica i valida la liquidació de l'exercici de l'any 2014.