Resum de la reunió de Consell Escolar, celebrat el passat 12 de Febrer de 2014, a les 18h a la Sala de Mestres del Centre.

 

Ordre del dia:

 

1.Lectura i signatura de l’acta anterior.

 

La lectura i l’aprovació de l’acta anterior es va realitzar amb tota normalitat.

 

2.Valoració i aprovació del Pressupost.

 

Es presenta el pressupost del any 2013-2014 i es recalca que el centre encara esta pendent de rebre una part la subenció del Departament d'ensenyament pel curs 2012-2013.Així doncs es fa una estimació de la subenció que rebrà el centre per part del Departament pel curs actual.

Actualment el centre no te cap mena d'informació per part del Departament d'ensenyament en quant a subencions, aportacions de material informàtic... així doncs el centre destina part dels ingresos a cubrir algunes d'aquestes partides.

 

3. Informacions diverses.

 

Aquesta semana s’ha produit la baixa de la mestra de 5é B Aurora Doblas (baixa per proximitat del part) i durant una semana estarán els alumnes sense substitut.

Per tercer any consecutiu l’escola participa en el certament de lectura en veu alta. Assistiran un alumne de 4art amb un sustitut i un alumne de 6é amb un sustitut. Aquest any el certament es a Vilafranca de Penedés el dia 12 de Març.

Les preinscripcions d'infantil i primaria seran del 11-21 de març. El dia 4 de març a les 16:45 h es farà una sessió informativa i de portes obertes al centre.

La semana cultural es farà del 22 al 25 d’abril, i están contactan amb dos il·lustradors perquè vinguin a explicar als alumnes d’infantil i primaria com es fan els contes i els comics.

S’informa que el dia 4 de febrer es va dur a terme una jornada reivindicativa i es va posar a la façana cartells, cintes , globus i una parcarta contra les retallades a l’ensenyament públic. Es deixarà penjat uns quants dies més.

 

4.Torn obert de paraules

 

L’AMPA comenta que durant el mes de març es durà a terme el concurs de dibuix per el nou logotip de l’ampa, i els premis es donaran en la semana cultural. El consell proposa que el jurat per dit concurs sigui el mateix que els dels jocs florals.

Es proposa també que tota la comunitat educativa faci una jornada de manteniment de pati de l’escola, reutilitzan materials, pintat murals, repintant jocs tradicionals,…

La regidora de l’ajuntament informa que durant aquest estiu es durà a terme el canvi de radiadors de l’escola per optimitzar al maxim el funcionament de la caldera.

També ens comenta que com a regidora li agradaria que el programa de socialització de llibres es pogués continuar fent, per això desde l’ajuntament están estudiant la manera de fer arrivar una partida pressupostaria per continuar amb el projecte.

Per finalitzar la regidora proposa a l’escola dos il·lustradors que tenim al poble el Carlos Trueba i la Raquel Hidalgo que van fer el llibre “El patge volador” per venir a explicar-ho durant la semana cultural.