Resum de la reunió de Consell Escolar, celebrat el passat  20  de Febrer de 2013, a les 18h a la Sala de Mestres del Centre.

 

Ordre del dia:

 

1.Lectura i signatura de l’acta anterior.

 

La lectura i l’aprovació de l’acta anterior es va realitzar amb tota normalitat.

 

2.Valoració i aprovació del Pressupost.

 

Es presenta el pressupost del any 2012-2013 i es recalca que el centre encara esta pendent de rebre una part la subenció del Departament d'ensenyament pel curs 2011-2012.Així doncs es fa una estimació de la subenció  que rebrà el centre per part del Departament pel curs actual.

 

Actualment el centre no te cap mena d'informació per part del Departament d'ensenyament en quant a subencions, renovació de mobiliari (taules,cadires, armaris,...), aportacions de material informàtic, programa de reutilització de llibres... així doncs el centre destina part dels ingresos a cubrir algunes d'aquestes partides.

 

 

3. Informacions diverses.


Les preinscripcions de'infantil i primaria seràn del 11-22 de març.El dia 27 de febrer a les 17,30 es farà una sessió informativa i de portes obertes al centre.

 

Una profesora de 4rt. té reducció de jornada i actualment estem pendents de la substitució del 1/3 de la jornada pendent. 

 

Es comenta el tema de les retallades i properament el centre pasarà una circular amb tota l'informació necesaria perquè els pares/mares estiguin al corrent de tot.Aprofitant aquesta circular l'AMPA també donarà un formulari perquè els pares/mares que estiguin interesats en rebre més in formació de la comissió de retallades i de les reunions del consell escolar ens faciliten correu elèctronic per poder enviar-ho via e-mail.

 

El nou correu electrònic de l'AMPA es : samaranch.ampa@gmail.com

 

Recordem que el proper 5 de Març a les 17:30 h a la Biblioteca municipal tindrà lloc una xerrada: "Com educar els infants per ser 
autònoms en aquest món canviant" a càrrec de Francesc Torralba, doctor en Filosofia i Teologia.


El proper consell escolar serà al més d'abril per tractar i aprobar les Normes del centre.

 

 

4.Torn obert de paraules