Resum de la reunió de Consell Escolar, celebrat el passat  22  de Gener de 2013, a les 18h a la Biblioteca del Centre.

 

Ordre del dia:

 

 1.Lectura i aprovació de l’acta anterior.

 

La lectura i l’aprovació de l’acta anterior es va realitzar amb tota normalitat.

 

2.Programa reutilització llibres de text.

 

Pendent de rebre la subvenció aprobada del curs 2011-2012.

 

3.Pla Català de l’Esport.

 

Pendent de rebre la subvenció del curs 2011-2012. Això pot fer que algunes activitats no es portin  a terme.

 

4.Informació junta de l’AMPA.

 

 

Aquest any s’ha  renovat la composició del Consell Escolar i en el cas de la nostra escola s’han elegit 4 membres del sector de pares/mares:

 

-  Joan Llenas

-  Marta Girona

-  Montse Nogué

-  Nieves Porcar

 

 

En el cas del representant per al Consell Escolar per part de l’AMPA es l’Esther Marmaneu.

 

Informacions diverses.

 

            Us recordem que la forma de contactar amb nosaltres es mitjançant:

                       

- La bústia de l’AMPA

- La web: http://ampasamaranch.jimdo.com/

- Presencialment amb l’horari d’atenció: Dilluns de 9h a 9,30h i Dimecres de 16,30h. a 17 h.

 

 

El proper Consell Escolar serà el dia 20 de Febrer a les 18:00h. Quan tinguem l’ordre del dia es penjarà a la cartellera de l’AMPA.

 

5.Torn obert de paraules