El servei menjador s'iniciarà el dimarts dia 12 per tots els alumnes,

 excepte els de P 3, que començaran el dilluns dia 18.